Publication
Title
De professionele aansprakelijkheid van de advocaat en de gerechtsdeurwaarder bij de betekening van een dagvaarding (noot onder arrest van Hof van Beroep te Gent van 26 februari 1981)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 1983
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(1982-1983), p. kol. 446-kol. 451
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identification
Creation 16.06.2012
Last edited 04.05.2021