Publication
Title
Preventie van brand en ontploffing, objectieve aansprakelijkheid en verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 1981
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(1980-1981) , p. kol. 217-kol. 245
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identification
Creation 18.06.2012
Last edited 04.05.2021