Title
Zijn de recente tijdelijke huurwetten van openbare orde? (noot onder arrest van het Hof van Cassatie van 10 november 1978)
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Antwerpen ,
Subject
Law
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(1979-1980) , p. kol. 1487-kol. 1493
ISSN
1782-3463
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)