Publication
Title
Zijn de recente tijdelijke huurwetten van openbare orde? (noot onder arrest van het Hof van Cassatie van 10 november 1978)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 1979
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(1979-1980) , p. kol. 1487-kol. 1493
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identification
Creation 18.06.2012
Last edited 04.05.2021