Title
Zijn de recente tijdelijke huurwetten van openbare orde? (noot onder arrest van het Hof van Cassatie van 10 november 1978)Zijn de recente tijdelijke huurwetten van openbare orde? (noot onder arrest van het Hof van Cassatie van 10 november 1978)
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Research group
Law Enforcement
Publication type
annotation
Publication
Antwerpen,
Subject
Law
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(1979-1980), p. kol. 1487-kol. 1493
ISSN
1782-3463
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)