Publication
Title
Schade en schadeloosstelling in het licht van de Benelux-overeenkomst betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen : de verschillende regelingen in België, Nederland en Luxemburg
Author
Language
Dutch
Source (book)
De wettelijke aansprakelijkheidsregeling inzake motorrijtuigen in de Benelux / Schuersmans, L. [edit.]; et al.
Publication
Brussel : Ced-Samsom, 1979
Volume/pages
p. 255-325
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Record
Identification
Creation 18.06.2012
Last edited 12.10.2020