Title
Schade en schadeloosstelling in het licht van de Benelux-overeenkomst betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen : de verschillende regelingen in België, Nederland en Luxemburg
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
bookPart
Publication
Brussel :Ced-Samsom, [*]
Subject
Law
Source (book)
De wettelijke aansprakelijkheidsregeling inzake motorrijtuigen in de Benelux / Schuersmans, L. [edit.]; et al.
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)