Publication
Title
De wet van 13 november 1978 tot tijdelijke regeling van de huurovereenkomsten
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 1978
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(1978-1979) , p. kol. 2193-kol. 2224
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identification
Creation 18.06.2012
Last edited 04.05.2021