Publication
Title
Kroniek van het verbintenissenrecht (gerechtelijk jaar 1977-1978)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 1980
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(1979-1980), p. kol. 153-kol. 182
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identification
Creation 18.06.2012
Last edited 25.04.2017