Title
Preventie van brand en ontploffing : verplichte burgerechtelijke aansprakelijkheidsverzekering
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
article
Publication
Antwerpen ,
Subject
Law
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(1979-1980) , p. kol. 601-kol. 602
ISSN
1782-3463
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)