Title
Draagwijdte van de door de tijdelijke huurwetten ingevoerde huurprijsbeperkingen bij 'nieuwe huurovereenkomsten' (noot onder vonnis van Burgerlijke Rechtbank te Brugge en 10 januari 1979)
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
article
Publication
Antwerpen ,
Subject
Law
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(1979-1980) , p. kol. 1166-kol. 1170
ISSN
1782-3463
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)