Publication
Title
Draagwijdte van de door de tijdelijke huurwetten ingevoerde huurprijsbeperkingen bij 'nieuwe huurovereenkomsten' (noot onder vonnis van Burgerlijke Rechtbank te Brugge en 10 januari 1979)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 1980
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(1979-1980) , p. kol. 1166-kol. 1170
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identification
Creation 18.06.2012
Last edited 04.05.2021