Publication
Title
Verslag van de studiedag over 'De bevoegdheid van de vrederechter'
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 1978
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(1977-1978), p. kol. 2174-kol. 2176
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identification
Creation 18.06.2012
Last edited 04.05.2021