Publication
Title
Verslag van de werkzaamheden van de sectie "Civielrechtelijke aspecten van de overheidsaansprakelijkheid" van het 27ste Congres van de Juristenvereniging
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 1978
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(1977-1978), p. kol. 2771-kol. 2772
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identification
Creation 18.06.2012
Last edited 04.05.2021