Publication
Title
Recht van afsluiting en erfdienstbaarheid van overgang (noot onder arrest van het Hof van Cassatie van 18 februari 1977)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 1977
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(1976-1977) , p. kol. 2544-kol. 2546
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identification
Creation 18.06.2012
Last edited 04.05.2021