Publication
Title
Over de leer van de burenhinder ten aanzien van de concessiehouder (noot onder arrest van het Hof van Cassatie van 31 oktober 1975)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 1976
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(1975-1976) , p. kol. 1573-kol. 1576
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identification
Creation 18.06.2012
Last edited 04.05.2021