Title
Over de leer van de burenhinder ten aanzien van de concessiehouder (noot onder arrest van het Hof van Cassatie van 31 oktober 1975)
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Antwerpen ,
Subject
Law
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(1975-1976) , p. kol. 1573-kol. 1576
ISSN
1782-3463
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)