Title
Het hoger beroep tegen een vonnis dat de echtscheiding toestaat (art. 1273 Ger. W.)(noot onder arrest van Hof van Beroep te Antwerpen van 28 april 1976)
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Antwerpen ,
Subject
Law
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(1976-1977) , p. kol. 541-kol. 543
ISSN
1782-3463
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)