Title
Het hoger beroep tegen een vonnis dat de echtscheiding toestaat (art. 1273 Ger. W.)(noot onder arrest van Hof van Beroep te Antwerpen van 28 april 1976)Het hoger beroep tegen een vonnis dat de echtscheiding toestaat (art. 1273 Ger. W.)(noot onder arrest van Hof van Beroep te Antwerpen van 28 april 1976)
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Research group
Law Enforcement
Publication type
annotation
Publication
Antwerpen,
Subject
Law
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(1976-1977), p. kol. 541-kol. 543
ISSN
1782-3463
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)