Publication
Title
Het hoger beroep tegen een vonnis dat de echtscheiding toestaat (art. 1273 Ger. W.)(noot onder arrest van Hof van Beroep te Antwerpen van 28 april 1976)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 1977
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(1976-1977), p. kol. 541-kol. 543
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identification
Creation 18.06.2012
Last edited 12.10.2020