Title
Art. 219, § 5, B.W. (thans art. 221, derde lid, B.W.) en de (on)bevoegdheid van de beslagrechter (noot onder vonnis van de Arrondissementsrechtbank te Antwerpen van 11 mei 1976)
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Antwerpen ,
Subject
Law
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(1976-1977) , p. kol. 1123-kol. 1124
ISSN
1782-3463
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)