Publication
Title
Art. 219, § 5, B.W. (thans art. 221, derde lid, B.W.) en de (on)bevoegdheid van de beslagrechter (noot onder vonnis van de Arrondissementsrechtbank te Antwerpen van 11 mei 1976)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 1977
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(1976-1977), p. kol. 1123-kol. 1124
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identification
Creation 18.06.2012
Last edited 04.05.2021