Title
Neuro-endocriene correlaten van burn-out
Author
Faculty/Department
Faculty of Medicine and Health Sciences
Publication type
article
Publication
Utrecht ,
Subject
Human medicine
Source (journal)
Tijdschrift voor psychiatrie. - Utrecht, currens
Volume/pages
54(2012) :6 , p. 517-526
ISSN
0303-7339
vabb
c:vabb:329623
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Abstract
achtergrond De symptomen van burn-out vertonen gelijkenissen met die van een depressieve stoornis enerzijds en die van het chronischevermoeidheidssyndroom anderzijds. De neuro-endocriene correlaten van deze beide aandoeningen zijn echter tegengesteld; respectievelijk een hyper- versus een hypofunctie van de hypothalamus-hypofyse-bijnierschorsas (hpa-as). doel Aan de hand van een systematisch literatuuroverzicht nagaan of burn-out gepaard gaat met een hyper- dan wel een hypofunctie van de hpa-as. methode In de database van PubMed werd gezocht naar Engelstalige artikelen via combinatie van Mesh-termen burnout syndrome en burnout enerzijds, en adrenocorticotropic hormone, corticotropin releasing factor, hypothalamic pituitary adrenal axis en cortisol anderzijds. Dit leverde 16 originele onderzoeksartikelen en één meta-analyse op. resultaten Het functioneel onderzoek wijst op een hypersuppressie van de hpa-as na cortisol. De bevindingen betreffende de basale cortisolniveaus zijn globaal genomen minder consistent, maar de meta-analyse wijst in de richting van een negatieve samenhang tussen burn-out en cortisol. Er werden geen studies uitgevoerd met fysiologische, fysieke of psychologische stressfactoren bij burn-out. conclusie Burn-out hangt voornamelijk samen met een hypofunctie van de hpa-as en vertoont op neuro-endocrien vlak dus eerder kenmerken van een uitputtingssyndroom. Verder onderzoek met functionele stresstesten is echter noodzakelijk om het neuro-endocriene profiel in kaart te brengen, evenals het verband met de immunologische ontregelingen.
E-info
https://repository.uantwerpen.be/docman/iruaauth/e6f9a6/e904edbb177.pdf
Handle