Publication
Title
Wat kan het sociaal beleid leren van het welzijnsbeleid? Enkele reflecties vanuit de sector die zorg draagt voor personen met een handicap
Author
Language
Dutch
Source (book)
Hoe cash zorg verandert : multidisciplinaire benadering van de persoonlijke financiering in de zorg / Gevers, Hans [edit.]; et al.
Publication
Antwerpen : Garant, 2012
ISBN
9789044129427
Volume/pages
p. 29-62
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 27.06.2012
Last edited 12.10.2020
To cite this reference