Publication
Title
Internationale impuls en nationale beheersingsdrang inzake bestuurlijke verzelfstandiging: het Grondwettelijk Hof en de casus van de energieregulator
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiekrecht. - Brussel
Publication
Brussel : 2012
ISSN
0040-7437
Volume/pages
67:4(2012), p. 214-228
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 03.07.2012
Last edited 04.05.2021
To cite this reference