Publication
Title
Schrijven over rechters: enkele beschouwingen over de grenzen aan de gerechtsverslaggeving
Author
Language
Dutch
Source (book)
Liber amicorum Alfons Vandeurzen
Publication
Gent : Mys & Breesch, 1995
Volume/pages
p. 307-328
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference