Publication
Title
De feestelijke tewaterlatingen te Antwerpen tijdens het Franse bewind
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Sirene : driemaandelijks maritiem tijdschrift / Vrienden van de Flandriaboten [Antwerpen] - Antwerpen, 1950 - 2006
Publication
Antwerpen : Vrienden van de Flandriaboten, 1995
ISSN
0933-7423
Volume/pages
180(1995), p. 20-25
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 04.05.2021
To cite this reference