Publication
Title
Openbaarheid inzake nucleaire veiligheid: de ene afweging is de andere niet (noot bij Beslissing 2011-3 van de Federale Beroepscommissie inzake de toegang tot milieu-informatie)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Milieu- en energierecht. - Brugge, 1998, currens
Publication
Brugge : 2012
ISSN
1373-4342
Volume/pages
2(2012), p. 125-129
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 16.07.2012
Last edited 04.05.2021
To cite this reference