Title
M. van Stiphout, Scheiding van kerk en staat en de ontwikkeling van de kerk tot een zelfstandige geloofsgemeenschap. Studies over de rooms-katholieke kerk vanuit juridisch perspectief (1790-1965)
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
review
Publication
Bussum ,
Subject
Law
Source (journal)
Pro memorie : bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden / Stichting tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandse Recht. - Bussum
Volume/pages
14(2012) , p. 141-143
ISSN
1566-7146
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle