Publication
Title
M. van Stiphout, Scheiding van kerk en staat en de ontwikkeling van de kerk tot een zelfstandige geloofsgemeenschap. Studies over de rooms-katholieke kerk vanuit juridisch perspectief (1790-1965)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Pro memorie : bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden / Stichting tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandse Recht. - Bussum, 1999, currens
Publication
Bussum : 2012
ISSN
1566-7146
Volume/pages
14(2012), p. 141-143
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Review 
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 16.07.2012
Last edited 04.05.2021
To cite this reference