Publication
Title
Een voetnoot bij Mormon : hoe paratekstuele elementen hebben bijgedragen tot de schepping van de mormoonse canon
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis / Nederlandse Boekhistorische Vereniging. - Leiden, 1994, currens
Publication
Leiden : Nederlandse Boekhistorische Vereniging, 2012
ISSN
1381-0065
Volume/pages
19(2012), p. 195-211
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 18.07.2012
Last edited 04.05.2021
To cite this reference