Publication
Title
Herintroductie van orchideeën : een efficiënte manier om onze inheemse orchideeflora te behouden?
Author
Abstract
De Vlaamse orchideeënflora is gedurende de laatste decennia sterk achteruitgegaan en niet minder dan acht soorten zijn vandaag uitgestorven in Vlaanderen. In deze bijdrage willen we aankaarten in welke mate de herintroductie van orchideeën een efficiënte methode kan zijn om uitgestorven soorten terug te brengen en om bestaande populaties op duurzame wijze uit te breiden.
Language
Dutch
Source (journal)
Natuur.focus
Publication
2016
Volume/pages
15 :3 (2016) , p. 121-129
Full text (open access)
UAntwerpen
Publication type
Subject
External links
Record
Identifier
Creation 02.01.2024
Last edited 02.01.2024
To cite this reference