Publication
Title
Het goederenvervoer in België: een kritische analyse van de transportstatistieken, met specifieke aandacht voor herkomst-bestemmingsdata
Author
Language
Dutch
Source (series)
Onderzoeksrapport / UFSIA, Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen ; 2000:4
Publication
Antwerpen : UFSIA , 2000
Volume/pages
71 p.
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference